Dahla  Attivitajiet  Ritratti  Storja  Memorabilja  Kuntatti

 

ONORARJA

 

President Onorarju Għal Għomru, Fundatur u Benefattur Ewlieni
Is-Sur Anthony Camilleri (President Emeritus)

 

Fundaturi
Is-Sur Alex Caruana, is-Sur Joseph Caruana, is-Sur Angelo Cutajar, is-Sur Raymond Cutajar †, is-Sur Jason Vella

 

Presidenti Onorarji
Is-Sur Peter Camillieri, il-Perit Michael Schembri B.E.& A. (Hons) A.&C.E., is-Sur Emanuel Żammit (President Emeritus), Is-Sur Paul Polidano, Dr Henry Antonich L.P. LL.D, il-Prim Imħallef Dr Joseph Azzopardi LL.D, is-Sur Lonzu Vella, is-Sur Simon Micallef (President Emeritus), is-Sur Victor Schembri, is-Sur Peter Camilleri, il-Kav. Derek Mifsud Speranza, is-Sur Jason Vella (President Emeritus), Dr Marilyn Sultana LL.B, N.P., is-Sur Jason Cutajar, is-Sur Roderick Cachia, is-Sur Charles Ellul

 

Membri Onorarji
Is-Sur Sunny Bonnici, is-Sur Paul Schembri, is-Sur Carmelo Galea, is-Sur Francis Cassar, is-Sur Joe Cutajar, is-Sur Tarcisio Bongailas, is-Sur Dennis Micallef, is-Sur Emanuel Mangion, is-Sur Mikiel Schembri, is-Sur Steve Briffa, is-Sur Pierre Żammit, is-Sur Marco Camilleri

 

Surmastrijiet Onorarji
Mro Felicienne Paris B.Ed (Hons) L.Mus. T.C.L; A.Mus. L.C.M; Mro Paul Buttiġieġ A.L.C.M, A.Mus L.C.M.; Mro Gennaro Sibilano (Ruvo di Puglia), Mro Raymond Sciberras

 

Bandist Onorarju
Is-Sur Joe Gatt

 


 

AMMINISTRAZZJONI

 

Segretarju
Is-Sur Henry Bonnici

 

President
Chev. Alexander Caruana OSJ

 

Teżorier
Is-Sur Walter Pace

 

Assistent Segretarju
Is-Sur Eman Farrugia

Viċi President
Is-Sur Andy Mifsud

Assistent Teżorier
Is-Sur Christopher Camilleri

 

Kordintaur għall-Applikazzjonijiet
Is-Sur Andy Mifsud

 

Direttur Ġenerali tas-Sede
Is-Sur Anglu Cutajar

Assistenti Diretturi Ġenerali tas-Sede
Is-Sur Daniel Cutajar
Is-Sur Ryan Micallef

 


 

Uffiċċju Komunikazzjoni u Relazzjonijiet Pubbliċi

 

Direttur tal-Pubblikazzjonijiet
Is-Sur Christopher Bonnici

 

Web Master
Is-Sur Andy Mifsud

 

PRO
Is-Sur Jonathan Bonnici

 

Assistent PRO
Is-Sur Andy Mifsud 

ASPETT MUŻIKALI

 

Surmast Direttur tal-Banda Birżebbuġa
Mro Michael Bugelli A.T.C.L.

 

Assistent Surmast tal-Banda Birżebbuġa
Mro Charles Wallace Suda

 

Għalliem tat-Teorija tal-Mużika
Mro Christopher Bonnici B.A.(Hons); M.A.

 

Librar Mużikali
Is-Sur Andy Mifsud

 


 

SEZZJONI BANDA

 

Delegat tal-Banda
Is-Sur Peter Paul Caruana

 

Assistent Delegat tal-Banda
Is-Sur Andy Mifsud

 


 

KONSULENZA

 

Rappreżentanti fl-Għaqda Każini tal-Banda
Is-Sur Alex Caruana, is-Sur Henry Bonnici, is-Sur Walter Pace

 

Direttur Spiritwali
Dun Charles Carabott B.A. Lic. D

 

Konsulenti Legali
Dr Bernard Grech LL.D, Dr Henry Antonich L.P. LL.D

 

Awdituri
Is-Sur Jason Vella; il-Perit Michael Schembri B.E.& A. (Hons) A.&C.E

 


 

copyright Soc Fil San Pietru 2014 designed & created by eosArtscopyrightlegal disclaimerprivacy policy cms