Dahla  Attivitajiet  Ritratti  Storja  Memorabilja  Kuntatti

 

President Onorarju ghal Ghomru, Fundatur u Benefattur Ewlieni

Is-Sur Anthony Camilleri

 

Fundaturi

Is-Sur Alex Caruana, is-Sur Joseph Caruana, is-Sur Angelo Cutajar, is-Sur Raymond Cutajar, is-Sur Jason Vella

 

Presidenti Onorarji

Is-Sur Peter Camilleri, il-Perit Michael Schembri B.E.&A.(Hons) A.&C.E., is-Sur Emanuel Zammit, is-Sur Paul Polidano,
Dr. Henry Antonich L.P. LL.D., Dr. Bernard Grech LL.D., l-Imhallef Joseph Azzopardi LL.D., is-Sur Lonzu Vella,
is-Sur Simon Micallef, is-Sur Victor Schembri, il-Kav. Derek Mifsud Speranza, is-Sur Jason Vella, Is-Sur Emanuel Zammit

 

Membri Onorarji

Is-Sur Sunny Bonnici, is-Sur Paul Schembri, is-Sur Carmelo Galea, is-Sur Francis Cassar, is-Sur Joe Cutajar, is-Sur Tarcisio Bongailas, Is-Sur Dennis Micallef, Is-Sur Emanuel Mangion, Is-Sur MIchael Schembri

 

Surmastrijiet Onorarji

Mro. Felicienne Paris B.Ed(Hons) L.Mus. T.C.L. A.Mus. L.C.M., Mro Paul Buttigieg A. L.C.M. A.Mus. L.C.M, MRO Gennaro Sibiliano(Ruvo Di Puglia)

 

President

Is-Sur Alex Caruana

 

Segretarju

Is-Sur Henry Bonnici

Kaxxier

Is-Sur Walter Pace

 

Vici President

Is-Sur Andy Mifsud

 

Assistent Segretarju

Is-Sur Klein Debono

Assistent Kaxxier

Is-Sur Nathaniel Debono


Web Master

Is-Sur Andy Mifsud


PRO

Is-Sur Jonathan Bonnici

Assistent PRO
Is-Sur Andy Mifsud

Direttur Generali

Is-Sur Benji Caruana

Assistenti Direttur Generali

Is-Sur Chris Camilleri

Is-Sur Frans Cassar

   
 

Editur

Is-Sur Josef Schembri

 

Rapprezentanti fl-Ghaqda Kazini tal-Banda

Is-Sur Alex Caruana, is-Sur Henry Bonnici, is-Sur Walter Pace

copyright Soc Fil San Pietru 2014 designed & created by eosArtscopyrightlegal disclaimerprivacy policy cms