Dahla  Attivitajiet  Ritratti  Storja  Memorabilja  Kuntatti


Akkademja Muzikali 2015

Akkademja Muzikali 2015

Double CD tal-Akkademja Muzikali li l-Banda Birzebbuga ghamlet fil-21 ta' Frar, 2015 taht il-Patrocinju tal-E.T. Marie-Louise Coleiro Preca President ta' Malta fil-Knisja Parrokkjali ta' San Pietru Appostlu fil-Ktajjen, Birżebbuġa.

Prezz: €10

25 sena - popolari f'dax-xtajtiet

25 sena - popolari f'dax-xtajtiet

Double CD.

CD 1: tikludi is-singles kollha li harget is-Socjeta maghtul is-snin.
CD 2: tinkludi il-music video tad-diska '25 sena - popolari f'dax-xtajtiet'.

Prezz: €825 Sena Surmast Direttur - Mro. Michael bugelli

25 Sena Surmast Direttur - Mro. Michael bugelli

CD mimlija b'Marci Popolari tas-Surmast Direttur Mro. Michael Bugelli li gew rekordjati maghtul is-snin mis-Socjeta'.

Prezz: €7copyright Soc Fil San Pietru 2014 designed & created by eosArtscopyrightlegal disclaimerprivacy policy cms